KVKK Aydınlatma Metni – Gençler Geziyor

KVKK Aydınlatma Metni

Home > KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Gençler Geziyor marka adıyla turları organize eden Raeda Turizm Danışmanlık Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun metni hakkında bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.

Bu izin formu 6698 Sayılı Kişişel Verilerin Korunması Kanunu ile gerçek kişilerin ‘Kişisel Verilerinin’ işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınızca oluşturulan mevcut başvurunun eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Başvurduğum ya da iştirakçisi olarak olarak faydalandığım Gençler Geziyor turları dahilinde alınan kayıt formaları, faaliyetler esnasında fotoğraf, video ve buna benzer vasıtalarla verdiğim görüntüm dâhil olmak üzere kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak işlenmesine, kanuni ilkelere uygun şekilde internet sitesi ve sosyal mecralar dahil yazılı, görsel ve basılı tüm öğelerde kullanılmasına;

Yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, devralınmasına, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, açıklanmasına, güncellenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına;

Tarafıma sağlanan hizmetlerin ve memnuniyetimin takibini yapmak amacıyla ve yeni programlar hakkında bilgi vermek amacıyla tarafıma ulaşılması için kullanılmasına;

Suç teşkil eden durumlarda yürürlükteki kanunlar ve mevzuat uyarınca açık rızam aranmaksızın ilgili adli ve idari makamlarla paylaşılmasına;

Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; başvurunuz dâhilinde, onay verdiğiniz andan itibaren başvuru sırasında belirttiğiniz tüm bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Raeda Turizm Danışmanlık Limited Şirketi başvuru sırasında belirttiğim tüm kişisel bilgilerimi 3. Kişiler ile paylaşılmasına tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak aydınlatılmış açık rızam ile izin (onay) verdiğimi beyan ederim.

EK AÇIKLAMALAR
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; Gençler Geziyor tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmalarda kullanılacaktır. Yurtiçi ve yurtdışındaki gümrük ve emniyet yetkilileri ve otellere ad, soyadı, doğum tarihi, pasaport ve vize numaraları vb. veriler ile iletişim bilgileri rezervasyon onayları ve kimlik bildirim sistemlerine işlenmek üzere verilmektedir. Güvenlik vb sebepler ile başvurusu kabul olan iştirakçilerden kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi ile ödemelerini kredi kartı ile mail order yöntemi ile ödeyeceklerden kart bilgileri istenmektedir. Ayrıca vize işlemleri için elçiliklerce talep edilen banka hesap bilgileri de dahil olmak üzere tüm belgeler tarafımızca işlenmeksizin iletilmektedir.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar:
– Kişisel veri işlenip işlenmediği öğrenme ve eğer işlendi ise buna ilişkin bilgi talebi,
– Söz konusu verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Verilerin hatalı, eksik veya doğru olmayacak şekilde işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesi talebi,
– Gerekçelerin ortadan kalkması halinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Konuşmayı Başlat
Yardım Edebilir Miyiz?
Merhaba, Nasıl yardımcı olabiliriz?